Gorodskie legendi online dating cronograma de actividades online dating

Rated 3.99/5 based on 696 customer reviews

Nakon njihova pod Becom poraza, osvojenja Sinja i drugik po Dalmaciji i Hrvatskoj mjesta bijahu Turci kao pobjesnili, te stadose gore no igda prije progoniti nevoljnu raju. Iz Glamoca, Kupresa, Hlivna, Skoplja, Duvna, Rakitnog, Rame i Doljana, pod upravom svojih duh. Oborena boa i zaklopljenik ociju kunjao je te2ko uzdigudi. To su glasovita Zeljezna vrata u §irjem znamenovanju, dugacka od Bazia§a do Kladova kakovih 16 milja.

Turci su dr2ali Sinj i samo njekoliko bli2- njih mjesta, ostalo je bilo pusto i zapusteno. Ali gdje ova na iztoku prestaje sterubi se do izdanaka jugozapadnik Karpata i gdje se ovim primaklo balkansko gorje, ondje ulazi Dunav u sutjesku, koju su mu ova oba gorja ostavila.

Jago Brtanja, njeke listine na tvrdoj vjeri izmamio i nigda ib ne po- vratio. Povodom je popriedno u koritu stienje i grebenje, gdjesto jedva metar visokom vodom po- krito , koje proizvodi vrtloge , brzice i pljuskavice. CJ sried rieke je prag „Yranj“, a oko njega du- boka voda, koja se u kovitlac okrece.

Boljelo me u dusi, razumjev kako im je, sada pokojni, dr. Ti niesi zavriedio, da im gleda§ u lice ; oni niesu k tebi dosli, oni su tvojim odima sakriveni. Nije mi oprostila, drago moje, nije, jog treba da cekam, ne mogu prije da se rastanem sa zivotom, dok mi ona ne oprosti. No niti taj prizor ne traje dugo; jer izpod spomenute Drenkove zapocimaju cuveni slapovi i pragovi, koji cine plovitbu veoma opasnom.

Izmedju izprekri Zanik i obrdanih zidina i poru&enih njekadainjih dvorova, plokata i bedema napravio radi Sni Potravdanac na stotine pitomih njivica, koje naokolo po gomilab i grudinah resi ponaraslo javorovo i lisnjakovo grmlje. (Nastavit ce se.) Vaclav ko se je Brodk — kome je jedva trideset i tri godine — ved sada domogao tolike slave, zasludo je to samo svojim znojem.

Sa podizanjem ovili tvrdjavica nastala u puku i prica. U tom se pokazuje zabvalnim onima, koji su mu dobro cinili, a blagim prema onima, koji su mu nanieli Gete. Pa tako podje li Pariz godine 1876, no premda mu je mecena obecao, da ce mu svaka tri mjeseca slati no- vaca, vec prvoga roka ne prispje ni pare. Ja sam po svojem obicaju bio cieli dan do kasne noci po- najvise na palubi i nanjezinoj „verandi“ sa zemljovidom i knjigom u ruci, mo- trebi predjele, uz koje plovismo, i do- zivajubi si uspomene pro Slih vremena, koje su na zemlju i narod privezane. Dunav, ova poslije Volge najsilnija evropska rieka, cini u svojem dugom toku (2990 km.) kod Beograda treci veliki okret (prvi kod Rezna, drugi kod Budim- Pe Ste), tekubi odavle put iztoka do R§ave razmakom od 30 milja.

Odavna mi je poznato bilo, kako oni kao oci u glavi uzdrzavaju i cuvaju mnoga starinska pisma, koja mi do te godine ne podje za rukom razgledati. Krasna je kao §to je i bila, ponosna je i neumoljiva! Kad mu je za dasak kao zapela riec u grlu, pristupik i ponudih ga da§om limunade. obalne pe- cine padaju strmo i tiskaju rieku u korito jedva 670 metara giroko. Malo ni£e kod Dobre obala je pitomija, breduljci ni2i, a voda se u girinu od 1660 metara razlieva.

U sred ovoga grada poznaju se ostanci vece zgrade; to su bili „Kraljevida dvori“ Izpod grada, na vlaci jedne odaljene ljuti, ima jedno ; zidinami okru Eeno mjesto, gdje bi Marko umedanjem i skakanjem sa junaci se nadmecao ; zove se i sada „Kraljevica skakala“. Isto tako i potravski Kotro- manidi pona§aju se kao da jos banuju i kraljuju. Ljecnik je zabranio, da ne govori mnogo, dk, al ko ce to knezu red! U tjesnacu, koji sliedi, iraenom „Klisura“, visoke do 580 m.

To je porodica Mrnjavaca na Lovredu kod Imotskoga, i Kotromanida u Potravlju. Na toj stieni — tako pripo- vieda pucka priba — bija§e izlo Zena turska ljepotica, koja je s kr§banskim plemibem iz harema jednoga age utekla bila, ali jedva §to je granicu prekorabila i u grad svoga ljubeznika umakla, gospodaru svomu slugom 10 74 V I E N A C Br.

STo istodobno odlikuju se visokim uzrastom, izrazitim licem i uzornom Ijepotom. Ondje na dolnjem kraju otoka moldovanskoga str§i iz vode kamena zubina Jlabakaj -1 zvana, 20 stopa visoka.

Leave a Reply